2016-07-14 06:00

2016-07-14 06:00

Tuffa villkor i hemsjukvården

VÅRD INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKA: Kräver stora kunskaper

Angående artikel i NWT 9/7

Uppenbarligen har Tobias Kjellberg ingen som helst kunskap om hur det är att jobba som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård. Under mina år som sjuksköterska (varav 20 år inom intensivvård) så är hemsjukvård det svåraste och på ett sätt det stressigaste jobb jag haft.

Att ta hand om den multisjuka patienten hemma utan att ibland ha någon som helst medicinsk uppbackning av läkare, andra kollegor, medicinskt utrustning och dessutom med opumpade cyklar kräver sin kvinna/man. Man behöver ha lång klinisk erfarenhet, kunna jobba aseptiskt, kunna det senaste inom medicin och specifik omvårdnad. Den ideala sjuksköterskan inom hemsjukvård är utbildad distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska, demenssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet.

Det är inget jobb man gör för att man inte orkar med ett stressigt jobb på Landstinget i Värmland. Den stressen där är en annan problematik.

Sanna Ljungberg

Uppenbarligen har Tobias Kjellberg ingen som helst kunskap om hur det är att jobba som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård. Under mina år som sjuksköterska (varav 20 år inom intensivvård) så är hemsjukvård det svåraste och på ett sätt det stressigaste jobb jag haft.

Att ta hand om den multisjuka patienten hemma utan att ibland ha någon som helst medicinsk uppbackning av läkare, andra kollegor, medicinskt utrustning och dessutom med opumpade cyklar kräver sin kvinna/man. Man behöver ha lång klinisk erfarenhet, kunna jobba aseptiskt, kunna det senaste inom medicin och specifik omvårdnad. Den ideala sjuksköterskan inom hemsjukvård är utbildad distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska, demenssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet.

Det är inget jobb man gör för att man inte orkar med ett stressigt jobb på Landstinget i Värmland. Den stressen där är en annan problematik.

Sanna Ljungberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.