2016-07-11 10:30

2016-07-11 10:30

Festival kräver inte alkohol och tobak

PUTTE I PARKEN: Drogfritt är bättre

Nog finns det behov av att bryta den olyckliga utvecklingen som gjort festivaler synonyma med nyttjande av tobak och droger, liksom av att anpassa ljudvolymen efter det mänskliga örats förutsättningar och behov. I Mariebergsskogen finns det ju även ett stort antal djur att ta hänsyn till.

Putte i parken är en folklig festival som vänder sig till besökare i alla åldrar; inte minst minderåriga. Därför tycker jag det är konstigt att inte fler ifrågasätter lämpligheten i att tillåta festivalbesökare att röka och kröka på området. Varför inte visa att man inte behöver alkohol och tobak för att ha roligt och umgås och lyssna på musik? Speciellt som detta är ett gratisevenemang som Karlstads kommun stöder på olika sätt.

Det är klart att evenemanget blir tryggare och tillgängligheten större för flera om man gör festivalområdet drogfritt och håller en verklighetsanpassad ljudnivå som inte upplevs som störande för varken festivalbesökare eller närboende människor och djur.

Tonårsförälder

 

Putte i parken är en folklig festival som vänder sig till besökare i alla åldrar; inte minst minderåriga. Därför tycker jag det är konstigt att inte fler ifrågasätter lämpligheten i att tillåta festivalbesökare att röka och kröka på området. Varför inte visa att man inte behöver alkohol och tobak för att ha roligt och umgås och lyssna på musik? Speciellt som detta är ett gratisevenemang som Karlstads kommun stöder på olika sätt.

Det är klart att evenemanget blir tryggare och tillgängligheten större för flera om man gör festivalområdet drogfritt och håller en verklighetsanpassad ljudnivå som inte upplevs som störande för varken festivalbesökare eller närboende människor och djur.

Tonårsförälder