2016-07-08 10:30

2016-07-08 10:30

Störande evenemang är inte alls attraktiva

Putte i Parken: Ogrundade påståenden

Svar till Britt Carlsson och Katarina Lindström på Karlstads kommun

Ljudnivån ska enligt lag anpassas så att den inte blir störande för omgivningen, säger ni. Men tyvärr finns det ingen ljudnivå i decibel angivet i lagen. Det är kommunen som anger detta, i det här fallet 110 decibel. Och då anmälningarna görs är evenemanget redan över.

Ingen jag har talat med (och det är många) visste ett enda dugg om att det är till miljöförvaltningen man ska klaga eller anmäla till .Inte ens jag visste det och polisen informerade inte om detta.

Självklart redovisar Putte i Parken jättefina siffror på ljudnivån trots att många hade hörselskydd på sig i publiken. Glädjesiffror är sällan korrekta men de gynnar deras egen verksamhet. Och det fins ingen undantagsregel hälso- och sjukvårdslagen om att hälsovådliga ljud är lagliga bara för att de sker under en kortare tid. Så den slutsatsen borde prövas i förvaltningsrätten.

Kommunens inställning, att störande evenemang gör Karlstad mer attraktivt att bo i är ett ogrundat påstående. Det finns inga vetenskapliga belägg för det.

Men,att ljud, som basljud, fortplantar sig i såväl marken som luften så att folk,kilometervis bort från störningskällan blir störda av det gigantiska bastrycket, det finns det vetenskapliga belägg för.

Så sänk decibelnivån till 95 och förlägg evenemanget till Karlstads gamla festivalområde på Skutberget nästa år. Och se till att det finns ordentligt med vakter och polis (även civilklädda poliser) närvarande så blir vi nog av med de andra otrevligheterna. Det är klart att vi ska ha festivaler, det är inte frågan om något annat. Det tycker jag också. Men inte på vilket sätt som helst eller på vilken plats som helst. Ribban måste sättas högt för människors integritet i sina hem i ett demokratiskt och modernt samhälle.

Hans-Tommy Berg

 

Ljudnivån ska enligt lag anpassas så att den inte blir störande för omgivningen, säger ni. Men tyvärr finns det ingen ljudnivå i decibel angivet i lagen. Det är kommunen som anger detta, i det här fallet 110 decibel. Och då anmälningarna görs är evenemanget redan över.

Ingen jag har talat med (och det är många) visste ett enda dugg om att det är till miljöförvaltningen man ska klaga eller anmäla till .Inte ens jag visste det och polisen informerade inte om detta.

Självklart redovisar Putte i Parken jättefina siffror på ljudnivån trots att många hade hörselskydd på sig i publiken. Glädjesiffror är sällan korrekta men de gynnar deras egen verksamhet. Och det fins ingen undantagsregel hälso- och sjukvårdslagen om att hälsovådliga ljud är lagliga bara för att de sker under en kortare tid. Så den slutsatsen borde prövas i förvaltningsrätten.

Kommunens inställning, att störande evenemang gör Karlstad mer attraktivt att bo i är ett ogrundat påstående. Det finns inga vetenskapliga belägg för det.

Men,att ljud, som basljud, fortplantar sig i såväl marken som luften så att folk,kilometervis bort från störningskällan blir störda av det gigantiska bastrycket, det finns det vetenskapliga belägg för.

Så sänk decibelnivån till 95 och förlägg evenemanget till Karlstads gamla festivalområde på Skutberget nästa år. Och se till att det finns ordentligt med vakter och polis (även civilklädda poliser) närvarande så blir vi nog av med de andra otrevligheterna. Det är klart att vi ska ha festivaler, det är inte frågan om något annat. Det tycker jag också. Men inte på vilket sätt som helst eller på vilken plats som helst. Ribban måste sättas högt för människors integritet i sina hem i ett demokratiskt och modernt samhälle.

Hans-Tommy Berg