2016-07-04 12:11

2016-07-04 12:11

Tack för din insändare!

Karlstad:

Tack, Hans-Tommy Berg, för en lysande beskrivning av terrorn. Varför måste vi oskyldiga drabbas av detta? Min hustru och jag lyssnade på en opera på TV på söndagskvällen, ackompanjerad av basdunket från Putte i Parken. Vi bor flera kilometer därifrån med dörrar och fönster stängda. Ändå fortplantar sig basljudet i marken och byggnaden. Varför tillåter kommunen dessa ljudnivåer? Jag var i Linköping och lyssnade på ett föredrag av en professor i audiologi. Han rekommenderade kommunen att sänka ljudnivån från 100 dB till 97. (En sänkning med 3 dB är en halvering av ljudenergin). I Karlstad tillåter man 110 dB. Krogarna vill höja till 115!! De som går på dessa konserter måste ju ha hörselskydd. Ta ur öronpropparna och sänk ljudnivån!

Karl Emil

Tack, Hans-Tommy Berg, för en lysande beskrivning av terrorn. Varför måste vi oskyldiga drabbas av detta? Min hustru och jag lyssnade på en opera på TV på söndagskvällen, ackompanjerad av basdunket från Putte i Parken. Vi bor flera kilometer därifrån med dörrar och fönster stängda. Ändå fortplantar sig basljudet i marken och byggnaden. Varför tillåter kommunen dessa ljudnivåer? Jag var i Linköping och lyssnade på ett föredrag av en professor i audiologi. Han rekommenderade kommunen att sänka ljudnivån från 100 dB till 97. (En sänkning med 3 dB är en halvering av ljudenergin). I Karlstad tillåter man 110 dB. Krogarna vill höja till 115!! De som går på dessa konserter måste ju ha hörselskydd. Ta ur öronpropparna och sänk ljudnivån!

Karl Emil

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.