2016-07-01 15:30

2016-07-01 15:30

Vad gjorde revisorerna?

KARLSTAD AIRPORT

Visst borde väl revisorer, utan att få ”extra uppdrag”, kunna konstatera huruvida attestregler med mera följts i bolag som de är satta att granska på ägarnas uppdrag.

En del av det ordinarie revisorsuppdraget är väl att göra just detta. Inte skall väl ägarna –bolaget –behöva beställa en extra tjänst och betala extra för att få det gjort som man betalar för i grunden? Varför ifrågasätts inte revisorernas arbete under åren som man nu i efterhand menar att det förekommit ”brister i efterlevandet av attestregler” mera i insändarflödet? De kan ju knappast ha gjort ett fullgott jobb med tanke på vad som senare uppdagats.

Mikael Hveem

Senior Business Consultant

En del av det ordinarie revisorsuppdraget är väl att göra just detta. Inte skall väl ägarna –bolaget –behöva beställa en extra tjänst och betala extra för att få det gjort som man betalar för i grunden? Varför ifrågasätts inte revisorernas arbete under åren som man nu i efterhand menar att det förekommit ”brister i efterlevandet av attestregler” mera i insändarflödet? De kan ju knappast ha gjort ett fullgott jobb med tanke på vad som senare uppdagats.

Mikael Hveem

Senior Business Consultant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.