2016-07-01 15:31

2016-07-01 15:31

Förutsägbart polissvar

BROTT

Tack för svar som var ganska förutsägbart. Vi vill inte lämna ut signalement för att störa utredningen skriver polisen.

Delvis kan jag hålla med, men ofta har utlämnande av signalement faktiskt påskyndat gripande. Nästa del av mitt inlägg: polisen har gripit en del av inbrottstjuvarna, utredningen är genomförd och förövarna sitter förhoppningsfullt bakom lås och bom. Jag undrar vilka är de, inte bild och namn utan finns en gemensam nämnare? Polisen är skyldig att skydda medborgarna och bör därför delge oss denna kunskapsbank. Med denna kunskap är det också lätt för allmänheten att hjälpa polisen samt skydda sig själv. Det vore ett ömsesidigt och bra samarbete!

Klarsynt

 

Delvis kan jag hålla med, men ofta har utlämnande av signalement faktiskt påskyndat gripande. Nästa del av mitt inlägg: polisen har gripit en del av inbrottstjuvarna, utredningen är genomförd och förövarna sitter förhoppningsfullt bakom lås och bom. Jag undrar vilka är de, inte bild och namn utan finns en gemensam nämnare? Polisen är skyldig att skydda medborgarna och bör därför delge oss denna kunskapsbank. Med denna kunskap är det också lätt för allmänheten att hjälpa polisen samt skydda sig själv. Det vore ett ömsesidigt och bra samarbete!

Klarsynt

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.