2016-07-01 14:43

2016-07-01 14:43

Folkomrösta en självklarhet

Storregioner:

Självklar till vi ha folkomröstning om regionindelning.

Att en socialdemokrat, i detta fall regionråd Tomas Riste (S) inte tycker det är inte förenligt med demokrati. Avgå Tomas Riste nu, du tillför inte Värmland någonting.

Behåll Värmland

 

Att en socialdemokrat, i detta fall regionråd Tomas Riste (S) inte tycker det är inte förenligt med demokrati. Avgå Tomas Riste nu, du tillför inte Värmland någonting.

Behåll Värmland