2016-07-01 14:43

2016-07-01 14:43

Folkomrösta en självklarhet

Storregioner:

Självklar till vi ha folkomröstning om regionindelning.

Att en socialdemokrat, i detta fall regionråd Tomas Riste (S) inte tycker det är inte förenligt med demokrati. Avgå Tomas Riste nu, du tillför inte Värmland någonting.

Behåll Värmland

 

Att en socialdemokrat, i detta fall regionråd Tomas Riste (S) inte tycker det är inte förenligt med demokrati. Avgå Tomas Riste nu, du tillför inte Värmland någonting.

Behåll Värmland

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.