2016-07-01 14:40

2016-07-01 14:40

Bråk bland asylsökande

Våld:

Svar till insändare” „Självklart ska allt våld beivras”.

Önsketänkande och misskrediterande som inte är faktabaserat hör inte hemma i debatten. Det har begåtts sex mord på asylboenden bara i år förutom alla övriga brott man läser om. Totalt innebär det ett mord på asylboenden per månad, vilket borde klassas som katastrofområde jämfört med övriga Sverige. Detta är officiell statistik från Polisen och om man inte kan diskutera problemen, kan de inte lösas.

Verklighetsförankrad

Svar till insändare” „Självklart ska allt våld beivras”.

Önsketänkande och misskrediterande som inte är faktabaserat hör inte hemma i debatten. Det har begåtts sex mord på asylboenden bara i år förutom alla övriga brott man läser om. Totalt innebär det ett mord på asylboenden per månad, vilket borde klassas som katastrofområde jämfört med övriga Sverige. Detta är officiell statistik från Polisen och om man inte kan diskutera problemen, kan de inte lösas.

Verklighetsförankrad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.