2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Skicklig utvecklare, sämre administratör

PETER LANDMARK:

Jag läser om att Karlstad Airports förre vd Peter Landmark inte beviljas ansvarsfrihet – det han gjort har skadat företaget, KSD Airport. Det styrelsen gjort – eller snarare inte gjort – har tydligen inte gjort det. Peter Landmark är polisanmäld och vad jag förstår handlar anmälan om summan 8 000 kronor – under fyra år! 2 000 kronor om året. Klart rätt skall vara rätt, men jag tänker att det kanske har kostat lite mer än så att driva detta case – för Karlstads skattebetalare. Pinsamt för inblandade i moderbolaget Stadshus AB, styrelseordförande, styrelseledamöter, media och andra som skickat in vedträn i brasan. Är det något som skadat flygplatsen och därmed Värmland så är det hur detta har hanterats från ägare, styrelse och andra involverade i verksamhetens styrning och kontroll.

Jag känner Peter Landmark och jag vill mena att de fel som han gjort har han inte gjort med fokus på egen vinning. Han är på riktigt engagerad i utvecklingen av Värmland, eller kanske rättare sagt: bristen på utveckling av Värmland. Och är det bra för Värmland – ja, då är det bra för honom. Och för många av oss andra. Peter Landmark är liksom vissa andra skicklig på utveckling men sämre på administration. Men jag tror att det blir farligt för oss i Värmland att straffa upp denna typ av verksamheter med personer där rädslan för att göra fel är större än viljan att göra skillnad.

Jag tänker också att det är synd att det inte går att ”inte bevilja ansvarsfrihet” för hur det har skadat Peter Landmark och hans familj. Kanske hade varit enklare om de inte rekryterat honom från början. Då hade vi inte haft ett case eftersom vi sannolikt inte hade haft en flygplats och därmed ett ännu svagare Värmland.

Peter Rovér

Jag läser om att Karlstad Airports förre vd Peter Landmark inte beviljas ansvarsfrihet – det han gjort har skadat företaget, KSD Airport. Det styrelsen gjort – eller snarare inte gjort – har tydligen inte gjort det. Peter Landmark är polisanmäld och vad jag förstår handlar anmälan om summan 8 000 kronor – under fyra år! 2 000 kronor om året. Klart rätt skall vara rätt, men jag tänker att det kanske har kostat lite mer än så att driva detta case – för Karlstads skattebetalare. Pinsamt för inblandade i moderbolaget Stadshus AB, styrelseordförande, styrelseledamöter, media och andra som skickat in vedträn i brasan. Är det något som skadat flygplatsen och därmed Värmland så är det hur detta har hanterats från ägare, styrelse och andra involverade i verksamhetens styrning och kontroll.

Jag känner Peter Landmark och jag vill mena att de fel som han gjort har han inte gjort med fokus på egen vinning. Han är på riktigt engagerad i utvecklingen av Värmland, eller kanske rättare sagt: bristen på utveckling av Värmland. Och är det bra för Värmland – ja, då är det bra för honom. Och för många av oss andra. Peter Landmark är liksom vissa andra skicklig på utveckling men sämre på administration. Men jag tror att det blir farligt för oss i Värmland att straffa upp denna typ av verksamheter med personer där rädslan för att göra fel är större än viljan att göra skillnad.

Jag tänker också att det är synd att det inte går att ”inte bevilja ansvarsfrihet” för hur det har skadat Peter Landmark och hans familj. Kanske hade varit enklare om de inte rekryterat honom från början. Då hade vi inte haft ett case eftersom vi sannolikt inte hade haft en flygplats och därmed ett ännu svagare Värmland.

Peter Rovér