2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Politikerna tar inte ansvar

KARLSTAD: Fel att göra enbart Landmark till syndabock

När man läser om flygplatsens tidigare vd, Peter Landmark, och styrelsens ansvar om några oattesterade fakturor, håller jag med Landmark om att det rör sig om personförföljelse.

Landmark har säkert agerat oetiskt mot ägarna och brutit mot gällande riktlinjer gällande attesterade fakturor, men att peka ut honom som enda ansvarig är fel.

Alla bolag har en ägare, och i det här fallet har ägaren inte tagit sitt ansvar genom den tillsatta styrelsen. Styrelsen har i uppgift att styra bolaget genom en tillsatt vd, som i det här fallet har agerat oetiskt mot ägarna. Det ger inte styrelsen mindre ansvar för att de inte har agerat enligt de riktlinjer som ägarna har fastställt.

Vidare måste styrelsen påta sig ansvar för de avtal som bolaget har tecknat med operatörer om hotellrum et cetera. Att styrelsen påstår sig inte ha kännedom om de avtalen stämmer knappast eftersom de har tillgång till löpande resultaträkning, och då skulle de i ett tidigt skede ha upptäckt de uppstådda budgetavvikelserna. Att styrelsen inte har granskat bolagets löpande ställning bryter mot styrelsens direktiv från ägarna. Det är graverande om inte styrelsen har kunskap att läsa en resultaträkning, men den är politiskt tillsatt så sådana kunskaper efterfrågas inte från ägarna.

Om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet ska självklart också vd göra det. Det enda lämpliga i det här fallet är att ingen beviljas ansvarsfrihet eftersom såväl styrelse som vd har agerat försumligt.

Gällande IT-chefens avgång för en tid sedan i samband med en så kallad tjänsteresa så fanns det en flygstol bokad och betald av Karlstads kommun som aldrig utnyttjades. Vem den tomma flygstolen var avsedd för är en väl bevarad hemlighet på kommunledningskontoret, men den var avsedd för en av kommunens främsta företrädare som inte har vågat träda fram. Även i detta fall fick någon enskild tjänsteman på lägre nivå ta ansvar i stället för den dåliga kultur som råder i kommunledningen.

Som folkvalda företrädare är det viktigt att politikerna tar ansvar och agerar enligt kommuninvånarnas intressen och inte pekar ut enskilda tjänstemän där det finns ett delat ansvar!

Revisor

När man läser om flygplatsens tidigare vd, Peter Landmark, och styrelsens ansvar om några oattesterade fakturor, håller jag med Landmark om att det rör sig om personförföljelse.

Landmark har säkert agerat oetiskt mot ägarna och brutit mot gällande riktlinjer gällande attesterade fakturor, men att peka ut honom som enda ansvarig är fel.

Alla bolag har en ägare, och i det här fallet har ägaren inte tagit sitt ansvar genom den tillsatta styrelsen. Styrelsen har i uppgift att styra bolaget genom en tillsatt vd, som i det här fallet har agerat oetiskt mot ägarna. Det ger inte styrelsen mindre ansvar för att de inte har agerat enligt de riktlinjer som ägarna har fastställt.

Vidare måste styrelsen påta sig ansvar för de avtal som bolaget har tecknat med operatörer om hotellrum et cetera. Att styrelsen påstår sig inte ha kännedom om de avtalen stämmer knappast eftersom de har tillgång till löpande resultaträkning, och då skulle de i ett tidigt skede ha upptäckt de uppstådda budgetavvikelserna. Att styrelsen inte har granskat bolagets löpande ställning bryter mot styrelsens direktiv från ägarna. Det är graverande om inte styrelsen har kunskap att läsa en resultaträkning, men den är politiskt tillsatt så sådana kunskaper efterfrågas inte från ägarna.

Om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet ska självklart också vd göra det. Det enda lämpliga i det här fallet är att ingen beviljas ansvarsfrihet eftersom såväl styrelse som vd har agerat försumligt.

Gällande IT-chefens avgång för en tid sedan i samband med en så kallad tjänsteresa så fanns det en flygstol bokad och betald av Karlstads kommun som aldrig utnyttjades. Vem den tomma flygstolen var avsedd för är en väl bevarad hemlighet på kommunledningskontoret, men den var avsedd för en av kommunens främsta företrädare som inte har vågat träda fram. Även i detta fall fick någon enskild tjänsteman på lägre nivå ta ansvar i stället för den dåliga kultur som råder i kommunledningen.

Som folkvalda företrädare är det viktigt att politikerna tar ansvar och agerar enligt kommuninvånarnas intressen och inte pekar ut enskilda tjänstemän där det finns ett delat ansvar!

Revisor