2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Höj skatten i stället!

HAMMARÖ: Bildningsnämndens budget för 2017

Hammarö är Sveriges femte bästa skolkommun 2016 enligt Lärarförbundets ranking. Men efter att ha läst igenom bildningsnämndens budget för 2017 inser jag att detta snart är ett minne blott...

Ett axplock ur budgeten: grundskola, särskola, förskoleklass och fritidshem: ”... Göra klasserna större. Undervisa flera klasser samtidigt i samlingslokaler. Undervisa i helklass i samtliga ämnen. Öka storleken på barngrupperna inom fritidsverksamheten. Sänka andelen utbildade fritidspedagoger. Sänka andelen utbildade förskollärare, ersätta dem med barnskötare. Färre platser i kulturskolan, minskade öppettider i biblioteket, minskat anslag för inköp av böcker och annan media...”

Ännu större klasser, all undervisning i helklass, undervisning av flera klasser samtidigt i samlingslokaler. I grundskolan...! Ännu större barngrupper på fritids; redan i dagsläget kan det vara 40-45 barn på en avdelning som består av tre rum...! Som lök på laxen, sänk kompetensen i samtliga verksamheter, bort med utbildad personal...! Det verkar som om merparten av bildningsnämndens ledamöter är så gamla att de inte ens har barnbarn i grundskolan eller förskolan längre. Totalt ovetande om hur verkligheten ser ut nu, anno 2016. Hur ansträngda verksamheterna redan är och att många barn har speciella behov. Det är fullständigt orimligt att genomdriva de besparingsåtgärder som nämns i budgeten. Höj skatten i stället! Låt oss föräldrar betala via skattsedeln i stället för att det drabbar våra barn!

Nya villaområden växer fram över hela Hammarö. Naturligtvis är det barnfamiljer som flyttar in i husen. Politikerna i Hammarö kommun verkar dock totalt överrumplade av detta faktum. Vi ska inte ens gå in på fadäserna Hammarö Energi, Vindpark Vänern och Sätterstrand Business Park. Dåligt skötta verksamheter där vi kommuninnevånare får betala notan gång efter annan. En sammanslagning med Karlstad känns alltmer tilltalande.

Föräldrar och personal: anmäl, anmäl, anmäl! Till skolinspektionen, till arbetsmiljöverket, till alla instanser ni kan komma på.

Upprörd förälder

Hammarö är Sveriges femte bästa skolkommun 2016 enligt Lärarförbundets ranking. Men efter att ha läst igenom bildningsnämndens budget för 2017 inser jag att detta snart är ett minne blott...

Ett axplock ur budgeten: grundskola, särskola, förskoleklass och fritidshem: ”... Göra klasserna större. Undervisa flera klasser samtidigt i samlingslokaler. Undervisa i helklass i samtliga ämnen. Öka storleken på barngrupperna inom fritidsverksamheten. Sänka andelen utbildade fritidspedagoger. Sänka andelen utbildade förskollärare, ersätta dem med barnskötare. Färre platser i kulturskolan, minskade öppettider i biblioteket, minskat anslag för inköp av böcker och annan media...”

Ännu större klasser, all undervisning i helklass, undervisning av flera klasser samtidigt i samlingslokaler. I grundskolan...! Ännu större barngrupper på fritids; redan i dagsläget kan det vara 40-45 barn på en avdelning som består av tre rum...! Som lök på laxen, sänk kompetensen i samtliga verksamheter, bort med utbildad personal...! Det verkar som om merparten av bildningsnämndens ledamöter är så gamla att de inte ens har barnbarn i grundskolan eller förskolan längre. Totalt ovetande om hur verkligheten ser ut nu, anno 2016. Hur ansträngda verksamheterna redan är och att många barn har speciella behov. Det är fullständigt orimligt att genomdriva de besparingsåtgärder som nämns i budgeten. Höj skatten i stället! Låt oss föräldrar betala via skattsedeln i stället för att det drabbar våra barn!

Nya villaområden växer fram över hela Hammarö. Naturligtvis är det barnfamiljer som flyttar in i husen. Politikerna i Hammarö kommun verkar dock totalt överrumplade av detta faktum. Vi ska inte ens gå in på fadäserna Hammarö Energi, Vindpark Vänern och Sätterstrand Business Park. Dåligt skötta verksamheter där vi kommuninnevånare får betala notan gång efter annan. En sammanslagning med Karlstad känns alltmer tilltalande.

Föräldrar och personal: anmäl, anmäl, anmäl! Till skolinspektionen, till arbetsmiljöverket, till alla instanser ni kan komma på.

Upprörd förälder