2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Brexit är ingen katastrof

EUROPA:

Skulden för omröstningens utgång ligger inte hos britterna, utan i Bryssels alltmer totalitära styrning av Europas nationer.

Storbritannien har haft en stor del i utvecklingen av modern demokrati, kapitalism och välstånd. Landet lämnar EU inte på grund av för mycket demokrati, utan tvärtom.

En större katastrof än Brexit var problemen med Grekland eller migrationskrisen och den märkliga frånvaron av viljan till en effektiv lösning, samt detaljstyrning och hundratals andra saker. Missnöje med sakernas tillstånd i EU har vuxit under flera år över hela Europa. Missnöjet har ignorerats, mörkats, och en öppen debatt har inte varit möjlig just på grund av totalitära tendenser. Sådan inställning leder förr eller senare till kris.

Omröstningens resultat är ingen katastrof. Det är tvärtom ett stort tillfälle och en behövlig impuls till förbättringsåtgärder. Det är ett bevis på att Europa inte kan fortsätta på den här vägen av konstgjord centralisation, regleringar och byråkratisering av alla delar i våra liv. Skall folk äntligen fatta, att elitens sociala ingenjörsprojekt bakom våra ryggar bör förpassas dit därifrån de aldrig kan komma tillbaka igen? Att samma bör ske med manipulering av demokrati och personliga friheter? Vi vill ha slut på att överlämna bestämmanderätten till icke valda och mot ingen ansvariga tjänstemän långt från det berörda folket.

Storbritannien finns kvar i Europa. Britterna ger oss nu en signal och impuls till förändring även hos oss. Det tillfället bör vi ta! Måtte det vara en början till något nytt och positivt.

Jaro Pleva

Hagfors

Skulden för omröstningens utgång ligger inte hos britterna, utan i Bryssels alltmer totalitära styrning av Europas nationer.

Storbritannien har haft en stor del i utvecklingen av modern demokrati, kapitalism och välstånd. Landet lämnar EU inte på grund av för mycket demokrati, utan tvärtom.

En större katastrof än Brexit var problemen med Grekland eller migrationskrisen och den märkliga frånvaron av viljan till en effektiv lösning, samt detaljstyrning och hundratals andra saker. Missnöje med sakernas tillstånd i EU har vuxit under flera år över hela Europa. Missnöjet har ignorerats, mörkats, och en öppen debatt har inte varit möjlig just på grund av totalitära tendenser. Sådan inställning leder förr eller senare till kris.

Omröstningens resultat är ingen katastrof. Det är tvärtom ett stort tillfälle och en behövlig impuls till förbättringsåtgärder. Det är ett bevis på att Europa inte kan fortsätta på den här vägen av konstgjord centralisation, regleringar och byråkratisering av alla delar i våra liv. Skall folk äntligen fatta, att elitens sociala ingenjörsprojekt bakom våra ryggar bör förpassas dit därifrån de aldrig kan komma tillbaka igen? Att samma bör ske med manipulering av demokrati och personliga friheter? Vi vill ha slut på att överlämna bestämmanderätten till icke valda och mot ingen ansvariga tjänstemän långt från det berörda folket.

Storbritannien finns kvar i Europa. Britterna ger oss nu en signal och impuls till förändring även hos oss. Det tillfället bör vi ta! Måtte det vara en början till något nytt och positivt.

Jaro Pleva

Hagfors