2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Väg som är svårkorsad

KARLSTAD:

Hur korsar man Packhusgatan när det är mycket biltrafik? Bilisterna vet ju inte att gång- och cykelbanan är avstängd och omdirigerad via Kanikenäsbanken.

Borde det inte vara skyltat så att även bilisterna vet vad som gäller, innan det händer en olycka? I rusningstrafik är det näst intill omöjligt att korsa gatan.

C S

Hur korsar man Packhusgatan när det är mycket biltrafik? Bilisterna vet ju inte att gång- och cykelbanan är avstängd och omdirigerad via Kanikenäsbanken.

Borde det inte vara skyltat så att även bilisterna vet vad som gäller, innan det händer en olycka? I rusningstrafik är det näst intill omöjligt att korsa gatan.

C S