2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Storregion är inte bra

FÖRLORARE:

Replik till signaturen För Sverige i tiden (NWT 23/6):

Du får gärna kalla mig stockkonservativ, dumpatriotisk och tragisk men jag vill fortfarande ha svar på vad som skulle bli bättre av att ingå i en storregion. Ge mig ett vettigt skäl så ska jag åtminstone fundera på saken.

Som jag ser det så är vi i stället förlorare när vi hamnar i utkanten, både när det gäller jobbtillfällen och inflytande.

J Lundborger

Replik till signaturen För Sverige i tiden (NWT 23/6):

Du får gärna kalla mig stockkonservativ, dumpatriotisk och tragisk men jag vill fortfarande ha svar på vad som skulle bli bättre av att ingå i en storregion. Ge mig ett vettigt skäl så ska jag åtminstone fundera på saken.

Som jag ser det så är vi i stället förlorare när vi hamnar i utkanten, både när det gäller jobbtillfällen och inflytande.

J Lundborger