2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Buslivet är oacceptabelt!

SUNNE CENTRUM: Efterlyser kurage hos polisen

Det busliv som nattetid försiggår i Sunne centrum, bland annat genom hög musik som hörs vida omkring, ska ingen behöva acceptera! Jag lider med de gamlingar som bor i samhället.

Det är en otrolig brist i den lokala ordningsstadgan att ett förbud inte har införts för länge sedan. Att polisen inte har resurser är allmänt känt, men någon helgnatt skulle det väl kunna slumpa sig så att ordningsmakten besöker Sunne centrum?

Det här olidliga spelandet av musik på högsta volym har inget med en musikupplevelse att göra – i så fall finns enkla, billiga tekniska lösningar. Nej det går ut på att störa mest och värst. Varför skulle somliga annars montera högtalare på biltaket?

När det gäller A-traktorerna är förarna i allmänhet under 18 år och då är det faktiskt föräldrarna som är juridiskt ansvariga. Tycker de att detta beteende är okej? Skäms för att ni inte tar ert föräldraansvar!

Beträffande de raggarbilar, som ser ut som rishögar, så nöjer man sig ju inte med att spela hög musik. Det ska bankas i den redan buckliga plåten och hojtas och skrikas vid tidpunkter när vanligt hederligt folk ligger och sover. Det finns många som jobbar även på helger, några har skiftgång.

Alla som störs av detta borde peppra polisen med anmälningar! Lämna så många uppgifter som möjligt om fordonet: färg, utseende och i förekommande fall registreringsnummer.

Och vad säger kommunens ansvariga? ”Gammal som ung måste visa varandra respekt och hänsyn”, säger en gammal kvinna ödmjukt i ett NWT-reportage. Jag tycker inte alls att de gamla, eller någon annan heller för den delen, behöver respektera den ljudterror som pågår. Det är möjligt att det inte går att bötfälla, som polisen Stisse säger i artikeln, men det måste väl för höge farao gå an för polisen att säga ifrån! Eller finns det inget som helst kurage ens hos polisen numer?

Förbannad

Det busliv som nattetid försiggår i Sunne centrum, bland annat genom hög musik som hörs vida omkring, ska ingen behöva acceptera! Jag lider med de gamlingar som bor i samhället.

Det är en otrolig brist i den lokala ordningsstadgan att ett förbud inte har införts för länge sedan. Att polisen inte har resurser är allmänt känt, men någon helgnatt skulle det väl kunna slumpa sig så att ordningsmakten besöker Sunne centrum?

Det här olidliga spelandet av musik på högsta volym har inget med en musikupplevelse att göra – i så fall finns enkla, billiga tekniska lösningar. Nej det går ut på att störa mest och värst. Varför skulle somliga annars montera högtalare på biltaket?

När det gäller A-traktorerna är förarna i allmänhet under 18 år och då är det faktiskt föräldrarna som är juridiskt ansvariga. Tycker de att detta beteende är okej? Skäms för att ni inte tar ert föräldraansvar!

Beträffande de raggarbilar, som ser ut som rishögar, så nöjer man sig ju inte med att spela hög musik. Det ska bankas i den redan buckliga plåten och hojtas och skrikas vid tidpunkter när vanligt hederligt folk ligger och sover. Det finns många som jobbar även på helger, några har skiftgång.

Alla som störs av detta borde peppra polisen med anmälningar! Lämna så många uppgifter som möjligt om fordonet: färg, utseende och i förekommande fall registreringsnummer.

Och vad säger kommunens ansvariga? ”Gammal som ung måste visa varandra respekt och hänsyn”, säger en gammal kvinna ödmjukt i ett NWT-reportage. Jag tycker inte alls att de gamla, eller någon annan heller för den delen, behöver respektera den ljudterror som pågår. Det är möjligt att det inte går att bötfälla, som polisen Stisse säger i artikeln, men det måste väl för höge farao gå an för polisen att säga ifrån! Eller finns det inget som helst kurage ens hos polisen numer?

Förbannad