2016-06-23 06:00

2016-06-23 06:00

Lars Bulls resonemang fungerar inte

KOLLEKTIVTRAFIK:

Om man studerar de politiska partiernas inställning till landsbygdsfrågan är det tydligt att infrastrukturen, särskilt tågtrafiken, anses vara en av de viktigaste faktorerna för en levande landsbygd. ”Samhället vill att fler ska åka kollektivt” skriver Lars Bull på insändarplats i NWT 18/6. Och det stämmer. Men där verkar Lars Bull och samhället inte riktigt överens.

För att landsbygden ska leva vidare krävs också att det ska ske en återväxt av barn och unga. Då fungerar det inte om man resonerar som Lars Bull, att man som ung gör bäst i att lämna landsorten för att därefter aldrig återvända. Vad är det för råd att ge till en 16-åring? Och vad ger det för signal till barnfamiljer som kanske är hågade att flytta ut på landet?

Få 16-åringar är mogna att flytta hemifrån och körkort är inte aktuellt förrän man är 18 år. Jag vill påstå att valmöjligheterna är ganska begränsade om tågstationerna läggs ner.

Lena

Om man studerar de politiska partiernas inställning till landsbygdsfrågan är det tydligt att infrastrukturen, särskilt tågtrafiken, anses vara en av de viktigaste faktorerna för en levande landsbygd. ”Samhället vill att fler ska åka kollektivt” skriver Lars Bull på insändarplats i NWT 18/6. Och det stämmer. Men där verkar Lars Bull och samhället inte riktigt överens.

För att landsbygden ska leva vidare krävs också att det ska ske en återväxt av barn och unga. Då fungerar det inte om man resonerar som Lars Bull, att man som ung gör bäst i att lämna landsorten för att därefter aldrig återvända. Vad är det för råd att ge till en 16-åring? Och vad ger det för signal till barnfamiljer som kanske är hågade att flytta ut på landet?

Få 16-åringar är mogna att flytta hemifrån och körkort är inte aktuellt förrän man är 18 år. Jag vill påstå att valmöjligheterna är ganska begränsade om tågstationerna läggs ner.

Lena

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.