2016-06-23 06:00

2016-06-23 06:00

Ensam är inte stark

REGIONER:

Svar till signaturen J Lundborger (NWT 20/6):

Du har totalt missuppfattat ämnet: Sverige ska – äntligen! – få en ny och mer relevant regionindelning. Den länsorganisation som vi har nu etablerades i och med regeringsformen 1634, så man kan ju tycka att det börjar bli dags för en förändring... Men du ältar, stockkonservativt och dumpatriotiskt, din idé om att ensam är stark och att Värmland är sig själv nock. Det är tragiskt!

För Sverige i tiden

Svar till signaturen J Lundborger (NWT 20/6):

Du har totalt missuppfattat ämnet: Sverige ska – äntligen! – få en ny och mer relevant regionindelning. Den länsorganisation som vi har nu etablerades i och med regeringsformen 1634, så man kan ju tycka att det börjar bli dags för en förändring... Men du ältar, stockkonservativt och dumpatriotiskt, din idé om att ensam är stark och att Värmland är sig själv nock. Det är tragiskt!

För Sverige i tiden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.