2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Gå till vänster,spring till höger

TRAFIK:

I NWT den 17/6 fanns på sidan 5 en artikel med rubriken ”Här går man – inte där!”. Där propageras för att man ska gå till vänster på gång- och cykelbanor, GC-banor.

Okej, jag har inga problem med det. Men om man springer på GC-banor, bör man lämpligen göra det på höger sida! Det är inte trevligt för någondera parten om en cyklist möter en löpare i full karriär på samma sida, och kanske med skymd sikt.

GC-flanör

I NWT den 17/6 fanns på sidan 5 en artikel med rubriken ”Här går man – inte där!”. Där propageras för att man ska gå till vänster på gång- och cykelbanor, GC-banor.

Okej, jag har inga problem med det. Men om man springer på GC-banor, bör man lämpligen göra det på höger sida! Det är inte trevligt för någondera parten om en cyklist möter en löpare i full karriär på samma sida, och kanske med skymd sikt.

GC-flanör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.