2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Räddningstjänsten ska bli modernare och snabbare

TORSBY: Pengar avsatta i budgetförslaget

Svar till signaturen Arga Vitsandsbor (NWT 17/6):

Ni ifrågasätter satsningen på skidtunneln i Torsby med argumentet att den satsningen på 1 miljon kronor skulle äventyra räddningstjänstens framtid.

Det är helt fel. Vi har råd med båda delarna.

Skidtunneln sätter Torsby på kartan och det har hela kommunen nytta av.

När det gäller räddningstjänsten har, tvärt emot vad många tycks tro, inga beslut ännu tagits av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. I det budgetförslag som majoriteten – Socialdemokratern, Centern och Liberalerna – lägger fram på tisdag den 22 juni finns det avsatt pengar för att bedriva räddningstjänst på samma nivå som i dag.

Att miljö-, bygg- och räddningsnämnden dessutom vill modernisera räddningstjänstens utrustning, öka satsningen på kompetensutveckling och snabba upp insatstiderna tycker jag är bra och det tror jag att alla vi som bor i Torsby kommun kommer att vinna på.

Ann-Katrin Järåsen (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Svar till signaturen Arga Vitsandsbor (NWT 17/6):

Ni ifrågasätter satsningen på skidtunneln i Torsby med argumentet att den satsningen på 1 miljon kronor skulle äventyra räddningstjänstens framtid.

Det är helt fel. Vi har råd med båda delarna.

Skidtunneln sätter Torsby på kartan och det har hela kommunen nytta av.

När det gäller räddningstjänsten har, tvärt emot vad många tycks tro, inga beslut ännu tagits av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. I det budgetförslag som majoriteten – Socialdemokratern, Centern och Liberalerna – lägger fram på tisdag den 22 juni finns det avsatt pengar för att bedriva räddningstjänst på samma nivå som i dag.

Att miljö-, bygg- och räddningsnämnden dessutom vill modernisera räddningstjänstens utrustning, öka satsningen på kompetensutveckling och snabba upp insatstiderna tycker jag är bra och det tror jag att alla vi som bor i Torsby kommun kommer att vinna på.

Ann-Katrin Järåsen (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.