2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Avstå från djur på grillen i år

MIDSOMMAR:

I år midsommargrillar jag vegankött – för änglamarkens, djurens och miljöns skull, och för jorden vi ärvde och som vi har anförtrotts att sköta. Sluta upp med att grilla skogarnas och köttindustrins alla djur!

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av de extremt resurskrävande köttfabrikerna. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utplånas.

Låt rådjur, vildsvin, grisar och kor få vara ifred. Låt dem få leva, de är ju så sköna!

Jonas Norberg

I år midsommargrillar jag vegankött – för änglamarkens, djurens och miljöns skull, och för jorden vi ärvde och som vi har anförtrotts att sköta. Sluta upp med att grilla skogarnas och köttindustrins alla djur!

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av de extremt resurskrävande köttfabrikerna. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utplånas.

Låt rådjur, vildsvin, grisar och kor få vara ifred. Låt dem få leva, de är ju så sköna!

Jonas Norberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.