2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Skolmiljön är avskräckande

SAMHÄLLE:

Många oroar sig för grundskolans funktion, och i synnerhet för lärarbristen. I förhandlingar med facken har regeringen lovat att höja lönerna med i snitt 3 000 kronor per månad för 60 000 lärare.

Tillräckligt många lärare utbildas, men när de väl har provat på yrket avstår många.

Vad regeringen inte har insett är att miljön i skolan är avskräckande.

Gunnar Bäckström

Många oroar sig för grundskolans funktion, och i synnerhet för lärarbristen. I förhandlingar med facken har regeringen lovat att höja lönerna med i snitt 3 000 kronor per månad för 60 000 lärare.

Tillräckligt många lärare utbildas, men när de väl har provat på yrket avstår många.

Vad regeringen inte har insett är att miljön i skolan är avskräckande.

Gunnar Bäckström