2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Recept på hur vi undviker kulturkrockar här i landet

SVERIGE: Det är viktigt att vi är tydliga

För att kunna ta seden dit man kommer måste man få veta vilka dessa seder är. I Sverige är vi tyvärr alldeles för försiktiga med att tala om för nyanlända flyktingar och invandrare vilka normer och värderingar vi har här i landet. I stället vilseleder man genom att tillåta flickor att dölja sig i heltäckande kläder och slöja i grundskolan och överväger till och med att införa könssegregerade tider i våra svenska simhallar.

Det är viktigt att vi är tydliga med att kvinnor och män är jämställda i Sverige och att religion ses som en privatsak som man inte kan ta hänsyn till i vare sig skola eller arbetsliv. I Sverige tar vi varandra i hand när vi hälsar, äter tacksamt vad som serveras och vi klär oss efter väder och aktivitet.

Då många svenskar ser detta och många andra kulturella beteenden som självklarheter tänker man inte på att det kan vara helt främmande för andra och att vi därför faktiskt måste upplysa om hur och varför vi gör som vi gör här i Sverige, för att få en god integration och undvika onödiga kulturkrockar.

Lärare i svenska för invandrare

För att kunna ta seden dit man kommer måste man få veta vilka dessa seder är. I Sverige är vi tyvärr alldeles för försiktiga med att tala om för nyanlända flyktingar och invandrare vilka normer och värderingar vi har här i landet. I stället vilseleder man genom att tillåta flickor att dölja sig i heltäckande kläder och slöja i grundskolan och överväger till och med att införa könssegregerade tider i våra svenska simhallar.

Det är viktigt att vi är tydliga med att kvinnor och män är jämställda i Sverige och att religion ses som en privatsak som man inte kan ta hänsyn till i vare sig skola eller arbetsliv. I Sverige tar vi varandra i hand när vi hälsar, äter tacksamt vad som serveras och vi klär oss efter väder och aktivitet.

Då många svenskar ser detta och många andra kulturella beteenden som självklarheter tänker man inte på att det kan vara helt främmande för andra och att vi därför faktiskt måste upplysa om hur och varför vi gör som vi gör här i Sverige, för att få en god integration och undvika onödiga kulturkrockar.

Lärare i svenska för invandrare