2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Bevare oss för storregioner

VÄRMLAND: Obändig lokalpatriotism

Inom kort kommer statens förslag till ny läns- och landstingsindelning. Denna borde omedelbart förpassas till papperskorgen. Värmland har inget att vinna på att ingå i en storregion.

Vi har redan ett väl fungerande samarbete inom sjukvården med både Örebro och Uppsala. Detta kan utökas ytterligare, utan att vi ingår i en ny region. Värmland hamnar i utkanten vilket alternativ som än väljs. Västra Götaland och Göteborg har inget intresse att få med Värmland i sin region. Örebro har lyft på hatten och vill ha med Värmland, för utan Värmland är det Örebro som hamnar i utkanten.

NWT:s näringslivsreporter Jonny Ohlsson tar parti för ett samarbete österut i sin krönika den 15/6 och anser att en eventuell folkomröstning ska gälla vilket alternativ till region som vi ska tillhöra, inte om vi ska fortsätta på egen hand. Naturligtvis ska en folkomröstning handla om ifall vi ska ingå i en storregion eller fortsätta på egen hand – med samarbete åt såväl öster och väster som norr och söder.

Hur många jobb försvinner från Värmland om vi väljer att ingå i en större region? Svaret är många. I alternativet Västra Götaland lär Göteborg som största stad kapa åt sej det mesta. I Svealandsalternativet har vi att tävla mot Örebro, Västerås och Uppsala som alla är större städer än Karlstad, och vad händer då...?

Vid nästa val lägger jag min röst på det parti som tycker att Värmland ska fortsätta på egen hand, oavsett vad partiet har för andra värderingar och hur jag röstat tidigare. Det borde vara varje värmländsk politikers plikt att strida för att Värmland förblir egen region och eget län även i framtiden.

J Lundborger

Patriot

Inom kort kommer statens förslag till ny läns- och landstingsindelning. Denna borde omedelbart förpassas till papperskorgen. Värmland har inget att vinna på att ingå i en storregion.

Vi har redan ett väl fungerande samarbete inom sjukvården med både Örebro och Uppsala. Detta kan utökas ytterligare, utan att vi ingår i en ny region. Värmland hamnar i utkanten vilket alternativ som än väljs. Västra Götaland och Göteborg har inget intresse att få med Värmland i sin region. Örebro har lyft på hatten och vill ha med Värmland, för utan Värmland är det Örebro som hamnar i utkanten.

NWT:s näringslivsreporter Jonny Ohlsson tar parti för ett samarbete österut i sin krönika den 15/6 och anser att en eventuell folkomröstning ska gälla vilket alternativ till region som vi ska tillhöra, inte om vi ska fortsätta på egen hand. Naturligtvis ska en folkomröstning handla om ifall vi ska ingå i en storregion eller fortsätta på egen hand – med samarbete åt såväl öster och väster som norr och söder.

Hur många jobb försvinner från Värmland om vi väljer att ingå i en större region? Svaret är många. I alternativet Västra Götaland lär Göteborg som största stad kapa åt sej det mesta. I Svealandsalternativet har vi att tävla mot Örebro, Västerås och Uppsala som alla är större städer än Karlstad, och vad händer då...?

Vid nästa val lägger jag min röst på det parti som tycker att Värmland ska fortsätta på egen hand, oavsett vad partiet har för andra värderingar och hur jag röstat tidigare. Det borde vara varje värmländsk politikers plikt att strida för att Värmland förblir egen region och eget län även i framtiden.

J Lundborger

Patriot