2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

Vild gräsväxt är trafikfarlig

OKLIPPT:

På åkern mellan Älvenäshallen och Ingenjörsvägen i Vålberg växer gräset högt och vilt. Sikten när man kör ut på Allén är inte den bästa och innebär en trafikfara!

Andra områden klipps regelbundet, men om åkern måste vi ringa varje sommar och be om klippning. Varför detta?

Boende i närområdet

På åkern mellan Älvenäshallen och Ingenjörsvägen i Vålberg växer gräset högt och vilt. Sikten när man kör ut på Allén är inte den bästa och innebär en trafikfara!

Andra områden klipps regelbundet, men om åkern måste vi ringa varje sommar och be om klippning. Varför detta?

Boende i närområdet