2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

Färre stopp ger ingen tidsvinst

TÅG:

Nu har vi fått sommartider på Fryksdalsbanan, och blivit av med ett antal tågstopp. Tittar i tidtabellen och ser att det inte går snabbare mellan Torsby och Karlstad, trots slopade tågstopp – i något falla faktiskt två minuter snabbare. Värmlandstrafik kan alltså inte visa att man gör en tidsvinst.

Det verkar som att det är något annat som stoppar upp tågen än att stanna för att ta upp och släppa av resenärer.

Gör om, gör rätt! Rusta upp banan, höj hastigheten, stanna vid alla stopp, kör tågen så det passar trafikanter – skolelever, pendlare, besökare, turister – och ha bra anslutningstider till fortsatt resande. Detta skapar en levande livsnerv i en vacker del av Värmland.

Värmlänning

Nu har vi fått sommartider på Fryksdalsbanan, och blivit av med ett antal tågstopp. Tittar i tidtabellen och ser att det inte går snabbare mellan Torsby och Karlstad, trots slopade tågstopp – i något falla faktiskt två minuter snabbare. Värmlandstrafik kan alltså inte visa att man gör en tidsvinst.

Det verkar som att det är något annat som stoppar upp tågen än att stanna för att ta upp och släppa av resenärer.

Gör om, gör rätt! Rusta upp banan, höj hastigheten, stanna vid alla stopp, kör tågen så det passar trafikanter – skolelever, pendlare, besökare, turister – och ha bra anslutningstider till fortsatt resande. Detta skapar en levande livsnerv i en vacker del av Värmland.

Värmlänning