2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

Bestäm själv din skolväg

VÄRMLAND: Samhället har inte ansvar för var människor bor

Svar till Hannes Berg (NWT 17/6):

Hur ska vi ta oss till skolan? frågar du 16-årige gymnasieelev som bor i Lene.

Jag vet inte, Hannes, för det bestämmer du nämligen själv. Samhället har tillsammans med föräldrarna ansvar för att grundskoleelever kommer till skolan. Därefter betraktas man som vuxen och förväntas förhålla sig till det serviceutbud som finns. Den situationen är inte unik, den delar du med hundratals andra i Värmland. När jag var i din ålder hade jag redan flyttat sex mil för att få möjlighet att gå i gymnasieskolan. Jag flyttade aldrig tillbaka, jag funderade i stället på var jag bäst kunde möta framtiden.

Kommunerna tillhandahåller generösa gymnasiekort för de gymnasieelever som vill använda kollektivtrafiken. Om man inte alls kan det, så finns det ett regelverk med kommunala ersättningar för gymnasieelever. Dessa regler framgår av våra Priser och Produkter, som finns på vår webbplats.

Värmlandstrafik tillhandahåller effektivast möjliga trafik med tåg, buss och personbilsregistrerade specialfordon, inom ramen för de resurser kommuner och landsting anser sig kunna bekosta. Det finns nämligen ingen lönsam kollektivtrafik och eftersom samhället vill att fler ska åka kollektivt så betalar samhället drygt halva kostnaden för resan.

När det gäller tågtrafik är vi hänvisade till den bana som Trafikverket (staten) äger. Utrymmet på den banan är nu så litet att vi får välja mellan en effektiv stoppstruktur eller att ta bort delar av en redan bristfällig trafik. Vi har därför valt att ändra stoppstrukturen och då tar vi bort de hållplatser där resandeunderlaget är för lågt till obefintligt. Grundskoleelever hämtas med separat skolskjuts. Vuxna resenärer hänvisas till närmaste tåg- eller busshållplats där man kan nå fungerande reselösningar.

Lars Bull

Vd Värmlandstrafik AB

Svar till Hannes Berg (NWT 17/6):

Hur ska vi ta oss till skolan? frågar du 16-årige gymnasieelev som bor i Lene.

Jag vet inte, Hannes, för det bestämmer du nämligen själv. Samhället har tillsammans med föräldrarna ansvar för att grundskoleelever kommer till skolan. Därefter betraktas man som vuxen och förväntas förhålla sig till det serviceutbud som finns. Den situationen är inte unik, den delar du med hundratals andra i Värmland. När jag var i din ålder hade jag redan flyttat sex mil för att få möjlighet att gå i gymnasieskolan. Jag flyttade aldrig tillbaka, jag funderade i stället på var jag bäst kunde möta framtiden.

Kommunerna tillhandahåller generösa gymnasiekort för de gymnasieelever som vill använda kollektivtrafiken. Om man inte alls kan det, så finns det ett regelverk med kommunala ersättningar för gymnasieelever. Dessa regler framgår av våra Priser och Produkter, som finns på vår webbplats.

Värmlandstrafik tillhandahåller effektivast möjliga trafik med tåg, buss och personbilsregistrerade specialfordon, inom ramen för de resurser kommuner och landsting anser sig kunna bekosta. Det finns nämligen ingen lönsam kollektivtrafik och eftersom samhället vill att fler ska åka kollektivt så betalar samhället drygt halva kostnaden för resan.

När det gäller tågtrafik är vi hänvisade till den bana som Trafikverket (staten) äger. Utrymmet på den banan är nu så litet att vi får välja mellan en effektiv stoppstruktur eller att ta bort delar av en redan bristfällig trafik. Vi har därför valt att ändra stoppstrukturen och då tar vi bort de hållplatser där resandeunderlaget är för lågt till obefintligt. Grundskoleelever hämtas med separat skolskjuts. Vuxna resenärer hänvisas till närmaste tåg- eller busshållplats där man kan nå fungerande reselösningar.

Lars Bull

Vd Värmlandstrafik AB