2016-06-15 06:00

2016-06-15 06:00

Äntligen slut på klirr och klapper

KARLSTAD:

Nu har Edebäcksgatan äntligen öppnat för trafik. När gatan en gång anlades hette det att den var Karlstads dyraste. Den positionen är nu återtagen.

Skyltar om när gatan skulle öppnas har upprepade gånger bytts ut, men vid senaste slutdatum – den 31 maj – kom ingen ny skylt. Detta berodde enligt folkhumorn på att alla datum var slut...

Vinnare är de boende vid Sjöängsgatan. Klirret i glasskåpen och klappret från lösa brunnslock minskar nu, när busstrafiken har upphört. Den gatan förtjänar en ny asfaltering och dessutom en skylt som visar att gatan inte är huvudled.

Kroppkärring

Nu har Edebäcksgatan äntligen öppnat för trafik. När gatan en gång anlades hette det att den var Karlstads dyraste. Den positionen är nu återtagen.

Skyltar om när gatan skulle öppnas har upprepade gånger bytts ut, men vid senaste slutdatum – den 31 maj – kom ingen ny skylt. Detta berodde enligt folkhumorn på att alla datum var slut...

Vinnare är de boende vid Sjöängsgatan. Klirret i glasskåpen och klappret från lösa brunnslock minskar nu, när busstrafiken har upphört. Den gatan förtjänar en ny asfaltering och dessutom en skylt som visar att gatan inte är huvudled.

Kroppkärring

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.