2016-06-13 06:00

2016-06-13 06:00

Vindkraft är ett blindspår

ENERGIKÄLLOR: Omistliga naturvärden går förlorade

Vindkraftsfrågan väcker starka känslor. Det handlar om förstörd miljö för närboende, det handlar om skövling av omistliga naturvärden och det handlar om förspillt kapital.

Vårt land försörjs huvudsakligen av vatten- och kärnkraft. Båda dessa kraftkällor är miljövänliga i så måtto att de är fria från partikelutsläpp. Visst har vattenkraften förstört både för närboende och för vandrande ädelfisk, men de ingrepp som redan har gjorts kan inte göras ogjorda. Däremot kan man leka med tanken att ett genombrott för kärnkraftens 4 g-teknik någon gång i framtiden skulle kunna skapa möjligheter för att restaurera vissa älvar, till fromma för laxvandring och fisketurism.

Vindkraft som är en intermittent väderberoende kraftkälla som är svårt beroende av att ha vattenkraften som back-up. Vindkraft kan alltså inte bidra till att vattendrag restaureras och ännu mindre om kärnkraften dessutom förtidsavvecklas. Säg därför nej till miljö- och naturförstörande vindkraft!

Torbjörn Eriksson

Vindkraftsfrågan väcker starka känslor. Det handlar om förstörd miljö för närboende, det handlar om skövling av omistliga naturvärden och det handlar om förspillt kapital.

Vårt land försörjs huvudsakligen av vatten- och kärnkraft. Båda dessa kraftkällor är miljövänliga i så måtto att de är fria från partikelutsläpp. Visst har vattenkraften förstört både för närboende och för vandrande ädelfisk, men de ingrepp som redan har gjorts kan inte göras ogjorda. Däremot kan man leka med tanken att ett genombrott för kärnkraftens 4 g-teknik någon gång i framtiden skulle kunna skapa möjligheter för att restaurera vissa älvar, till fromma för laxvandring och fisketurism.

Vindkraft som är en intermittent väderberoende kraftkälla som är svårt beroende av att ha vattenkraften som back-up. Vindkraft kan alltså inte bidra till att vattendrag restaureras och ännu mindre om kärnkraften dessutom förtidsavvecklas. Säg därför nej till miljö- och naturförstörande vindkraft!

Torbjörn Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.