2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Storm igen i ankdammen

TRAFIKBÖTER:

Nu stormar det i ankdammen igen, den här gången på grund av att studenter som åker bil obältade får böter! Polisen gör sitt jobb och försöker förhindra olyckor vilket kritiseras av dem som borde veta bättre. Ungdomar som har lyckats ta studenten borde inse att lagar är till för att följas. Eller ska olika regler gälla beroende på vem som bryter mot lagen?

Uno L

Nu stormar det i ankdammen igen, den här gången på grund av att studenter som åker bil obältade får böter! Polisen gör sitt jobb och försöker förhindra olyckor vilket kritiseras av dem som borde veta bättre. Ungdomar som har lyckats ta studenten borde inse att lagar är till för att följas. Eller ska olika regler gälla beroende på vem som bryter mot lagen?

Uno L