2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Skolgården – en viktig miljö

KRISTINEHAMN: Bristande information från kommun och politiker

Jag och många andra föräldrar är oroliga för våra barns skolgång, inte minst med tanke på den bristande informationen från kommunen och våra politiker.

Alla vet hur viktigt det är med en stimulerande skolgård för barnen, ännu mer då skolgården är tillfällig och har en liten yta. Ska barnen kunna prestera i skolan och klasserna vara mindre stökiga, så måste barnen kunna springa av sig och aktiveras på rasterna.

När kommunen skapar nya skolgårdar använder de bland annat Sveriges kommuner och landstings bok Skolgården. Utöver detta handlar kommunen upp en arkitekt som ska rita och beskriva den utvändiga miljön. Och det låter väl bra?

Men för tillfälliga skolgårdar är en stimulerande miljö tydligen inte lika viktig för kommunen då Jakobsbergsskolans tillfälliga skolgård inte genomgår samma process. Vi gör så gott vi kan, säger kommunen, men det är inte något riktigt svar. Barn med tillfälliga skolgårdar har precis samma rätt och behov som andra barn!

Vi föräldrar med barn som blir drabbade vill se att kommunen gör allt i sin makt för att den tillfälliga skolgården inte bidrar till en sämre skolgång för våra barn. Det är dags för Kristinehamns kommun att ta sitt ansvar och visa barnen lite respekt. Jag vill se att kommunen och våra politiker redovisar grundligt precis hur skolgården är tänkt att bli, vilken process de har gått igenom och hur den kommer att uppfylla våra barns behov.

Det är deras framtid det handlar om!

Alistair McCann

Förälder till barn på Jakobsbergsskolan

Jag och många andra föräldrar är oroliga för våra barns skolgång, inte minst med tanke på den bristande informationen från kommunen och våra politiker.

Alla vet hur viktigt det är med en stimulerande skolgård för barnen, ännu mer då skolgården är tillfällig och har en liten yta. Ska barnen kunna prestera i skolan och klasserna vara mindre stökiga, så måste barnen kunna springa av sig och aktiveras på rasterna.

När kommunen skapar nya skolgårdar använder de bland annat Sveriges kommuner och landstings bok Skolgården. Utöver detta handlar kommunen upp en arkitekt som ska rita och beskriva den utvändiga miljön. Och det låter väl bra?

Men för tillfälliga skolgårdar är en stimulerande miljö tydligen inte lika viktig för kommunen då Jakobsbergsskolans tillfälliga skolgård inte genomgår samma process. Vi gör så gott vi kan, säger kommunen, men det är inte något riktigt svar. Barn med tillfälliga skolgårdar har precis samma rätt och behov som andra barn!

Vi föräldrar med barn som blir drabbade vill se att kommunen gör allt i sin makt för att den tillfälliga skolgården inte bidrar till en sämre skolgång för våra barn. Det är dags för Kristinehamns kommun att ta sitt ansvar och visa barnen lite respekt. Jag vill se att kommunen och våra politiker redovisar grundligt precis hur skolgården är tänkt att bli, vilken process de har gått igenom och hur den kommer att uppfylla våra barns behov.

Det är deras framtid det handlar om!

Alistair McCann

Förälder till barn på Jakobsbergsskolan