2016-06-08 06:00

2016-06-08 09:29

Tveksamma påståenden bemöts

KARLSTAD: Staden ska behålla sin prägel av grönska och närhet till vatten

Signaturen B S (NWT 2/6) förfasas över den förtätning som sker av Karlstad. Jag har full förståelse för att man kan ha olika uppfattningar om hur vår stad bör utvecklas. Det är en viktig diskussion som engagerar många. För mig handlar det om att balansera olika intressen. Därför har vi sagt nej till ett antal projekt av olika anledningar. Samtidigt är det många som vill bosätta sig i Karlstad och vi har ett stort behov av nya bostäder, vilket vi inte kan blunda för.

Med det sagt vill jag även kommentera några av de påståenden som skribenten ger uttryck för och som även har förekommit i andra insändare.

Ett påstående är att fina områden vid vattnet bebyggs. Vad som är fint kan man naturligtvis ha olika synpunkter på, men sanningen är att en stor del av den vattennära bebyggelsen, exempelvis i Inre hamn, tidigare utgjordes industriområden. I själva verket har detta inneburit att vi har fått fler fina områden vid vattnet.

Ett annat påstående är att vi bygger bort stadens grönområden. Även det är ett högst tveksamt påstående. Förtätningen sker främst på så kallade gråytor, parkeringsplatser et cetera. Samtidigt höjer vi kvaliteten på de grönområden som finns. Exempel på detta är Museiparken och Sandgrundsudden.

Vi arbetar även med att utveckla de centrumnära vattenlägena så att Karlstadsborna får större tillgång till Klarälven och Vänern. Exempel på detta är strandpromenaden längs Älvgatan och Sandgrundsudden samt bryggorna vid Bryggudden.

Min ambition är att Karlstad även i framtiden ska vara en grön och vacker stad präglad av närheten till vattnet.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Signaturen B S (NWT 2/6) förfasas över den förtätning som sker av Karlstad. Jag har full förståelse för att man kan ha olika uppfattningar om hur vår stad bör utvecklas. Det är en viktig diskussion som engagerar många. För mig handlar det om att balansera olika intressen. Därför har vi sagt nej till ett antal projekt av olika anledningar. Samtidigt är det många som vill bosätta sig i Karlstad och vi har ett stort behov av nya bostäder, vilket vi inte kan blunda för.

Med det sagt vill jag även kommentera några av de påståenden som skribenten ger uttryck för och som även har förekommit i andra insändare.

Ett påstående är att fina områden vid vattnet bebyggs. Vad som är fint kan man naturligtvis ha olika synpunkter på, men sanningen är att en stor del av den vattennära bebyggelsen, exempelvis i Inre hamn, tidigare utgjordes industriområden. I själva verket har detta inneburit att vi har fått fler fina områden vid vattnet.

Ett annat påstående är att vi bygger bort stadens grönområden. Även det är ett högst tveksamt påstående. Förtätningen sker främst på så kallade gråytor, parkeringsplatser et cetera. Samtidigt höjer vi kvaliteten på de grönområden som finns. Exempel på detta är Museiparken och Sandgrundsudden.

Vi arbetar även med att utveckla de centrumnära vattenlägena så att Karlstadsborna får större tillgång till Klarälven och Vänern. Exempel på detta är strandpromenaden längs Älvgatan och Sandgrundsudden samt bryggorna vid Bryggudden.

Min ambition är att Karlstad även i framtiden ska vara en grön och vacker stad präglad av närheten till vattnet.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden