2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Tokig tolkning av en liknelse

BIBEL.:

Sven-Åke Runelid skriver i sin insändare i NWT 3/6, ”Frihet under ansvar”, om vikten av att religionsutövning ska vara i linje med våra demokratiska fri och rättigheter. Bra så.

Men så skriver han att Jesus uppmanat till våld. Där blir det tokigt. Det citat Sven-Åke Runelid hänvisar till i nya testamentets Lukasevangelium 19:27 (”fören hit dem och huggen ned dem här inför mig”) är en strof ur en liknelse där en fiktiv kung citeras.

Liknelser använde Jesus ofta då han undervisade. Att få det till att Jesus genom denna liknelse skulle uppmana till våld blir dock ”bort i tok”. Några uppmaningar till våld finns inte i Nya testamentet.

Johan Bonander

Kyrkoherde Fryksände pastorat

Sven-Åke Runelid skriver i sin insändare i NWT 3/6, ”Frihet under ansvar”, om vikten av att religionsutövning ska vara i linje med våra demokratiska fri och rättigheter. Bra så.

Men så skriver han att Jesus uppmanat till våld. Där blir det tokigt. Det citat Sven-Åke Runelid hänvisar till i nya testamentets Lukasevangelium 19:27 (”fören hit dem och huggen ned dem här inför mig”) är en strof ur en liknelse där en fiktiv kung citeras.

Liknelser använde Jesus ofta då han undervisade. Att få det till att Jesus genom denna liknelse skulle uppmana till våld blir dock ”bort i tok”. Några uppmaningar till våld finns inte i Nya testamentet.

Johan Bonander

Kyrkoherde Fryksände pastorat