2016-06-08 13:36

2016-06-08 13:36

Poliskåren är överbemannad

SAMHÄLLE:

Det är uppenbart att poliskåren är överbemannad, när man tar sig så stort fokus på att bekämpa studenternas ”grovt brottsliga bana”, som att åka bil i gångfart (kortege) utan bilbälte en kortare sträcka. Framtiden ter sig alltmer skrämmande då polisen inte har annat att göra.

Pensionär

Det är uppenbart att poliskåren är överbemannad, när man tar sig så stort fokus på att bekämpa studenternas ”grovt brottsliga bana”, som att åka bil i gångfart (kortege) utan bilbälte en kortare sträcka. Framtiden ter sig alltmer skrämmande då polisen inte har annat att göra.

Pensionär