2016-06-08 13:04

2016-06-08 19:07

Polisen borde be om ursäkt

STUDENTINGRIPANDEN

I måndags var vi tusentals föräldrar och anhöriga som kantade Karlstads gator för att få fira våra nybakade studenter, inför deras största event någonsin.

Då kraftsamlade man ett 50-tal poliser till att ”lagföra regelvidriga trafikbeteenden”. I det här fallet handlade det om firande och glada ungdomar i bilkortege och under krypkörning i max 5–10 km/timme genom Karlstads centrum. Brotten bestod i huvudsak i att inte vara bältade och att i ett flertal fall även befanns vara sittande på bilens bakre ryggstöd. Tjena, vilka nidingar!

Polismyndigheten lyckades att på en enda strålande eftermiddag få cirka 700 nybakade studenters vrede mot sig, tillsamman med tusentals anhöriga.

Hur lyckas man med trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder mot ungdomar i en likande situation? Ja, det går definitivt inte genom att bötfälla obältade ungdomar i en bilkortege inför stundande studentexamen. Alla är lika inför lagen, säger polistalesmannen – sant, men varför lagförs då exempelvis inte FBK-spelarna på triumffärd genom stadens gator, med polisbilar med blåljus i täten, vid vunnet SM-guld? Jag tror att beslutet om razzian, vilket det de facto var, samt hur lagföringen skedde bara var ett stort jä-a felbeslut, av en eller flera samhällsfrånvända, bittra och inkompetenta polischefer.

Hur skulle man då som ordningsmakt och lagens långa arm ha utfört sin plikt utan att behöva vika ner sig för ”det ohörsamma patrasket studenter”? Hur enkelt som helst! Med alla de personella resurser som fanns på plats, kunde man till exempel ha börjat med att låta några av de nitiska konstaplarna ”mingla” mellan bilarna och med dess förare på Borgmästarholmen, innan avfärden mot Karlstad CCC. Här kunde man då ha tagit chansen att upplysa om hur man ville att kortegen skulle genomföras på ett trafiksäkert sätt. Man kunde vidare ha placerat ut övriga konstaplar cirka var 200:e meter, längs kortegevägen. En enda enkel och förebyggande uppgift skulle ha varit deras signum denna dag – att förhindra onödiga olycksfall och skapa goodwill för polisen. Detta hade på ett vuxet och moget sätt kunnat ske med endast deras närvaro och vid behov genom tydliga befallningar om att kliva ner i bilsätena och att koppla säkerhetsbälten.

Nu blev det bestående intrycket bara att polisen är en massa pajaser som skriker om högre löner, för hög arbetsbörda och otillräckliga resurser. Tjena! Ansvarigt polisbefäl borde offentligt be alla ungdomar om ursäkt för sitt beteende.

Son till en riktig polis och far till en student

Då kraftsamlade man ett 50-tal poliser till att ”lagföra regelvidriga trafikbeteenden”. I det här fallet handlade det om firande och glada ungdomar i bilkortege och under krypkörning i max 5–10 km/timme genom Karlstads centrum. Brotten bestod i huvudsak i att inte vara bältade och att i ett flertal fall även befanns vara sittande på bilens bakre ryggstöd. Tjena, vilka nidingar!

Polismyndigheten lyckades att på en enda strålande eftermiddag få cirka 700 nybakade studenters vrede mot sig, tillsamman med tusentals anhöriga.

Hur lyckas man med trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder mot ungdomar i en likande situation? Ja, det går definitivt inte genom att bötfälla obältade ungdomar i en bilkortege inför stundande studentexamen. Alla är lika inför lagen, säger polistalesmannen – sant, men varför lagförs då exempelvis inte FBK-spelarna på triumffärd genom stadens gator, med polisbilar med blåljus i täten, vid vunnet SM-guld? Jag tror att beslutet om razzian, vilket det de facto var, samt hur lagföringen skedde bara var ett stort jä-a felbeslut, av en eller flera samhällsfrånvända, bittra och inkompetenta polischefer.

Hur skulle man då som ordningsmakt och lagens långa arm ha utfört sin plikt utan att behöva vika ner sig för ”det ohörsamma patrasket studenter”? Hur enkelt som helst! Med alla de personella resurser som fanns på plats, kunde man till exempel ha börjat med att låta några av de nitiska konstaplarna ”mingla” mellan bilarna och med dess förare på Borgmästarholmen, innan avfärden mot Karlstad CCC. Här kunde man då ha tagit chansen att upplysa om hur man ville att kortegen skulle genomföras på ett trafiksäkert sätt. Man kunde vidare ha placerat ut övriga konstaplar cirka var 200:e meter, längs kortegevägen. En enda enkel och förebyggande uppgift skulle ha varit deras signum denna dag – att förhindra onödiga olycksfall och skapa goodwill för polisen. Detta hade på ett vuxet och moget sätt kunnat ske med endast deras närvaro och vid behov genom tydliga befallningar om att kliva ner i bilsätena och att koppla säkerhetsbälten.

Nu blev det bestående intrycket bara att polisen är en massa pajaser som skriker om högre löner, för hög arbetsbörda och otillräckliga resurser. Tjena! Ansvarigt polisbefäl borde offentligt be alla ungdomar om ursäkt för sitt beteende.

Son till en riktig polis och far till en student