2016-06-08 09:45

2016-06-08 09:45

Obegripligt trafikbeteende

STUDENTERSäkra studenten!

För mig är det fullkomligt obegripligt att någon kan försvara ett så oerhört trafikfarligt beteende som att sitta uppe på en öppen bil som färdas på bilväg. Hur tänker man då? Inser man inte riskerna och vilka oerhörda konsekvenser en sådan olycka kan innebära?

Och hur kan det ha blivit socialt accepterat för ungdomar att dricka alkohol i samband med sin studentexamen eller ta ledigt för att åka på utlandsresa med sina klasskompisar innan sommarlovet? Varför tar inte föräldrar och skola tag i dessa problem?

Man anammar till synes oreflekterat ytligheter som kostsamma kläder, frisyrer, festtillställningar och resor med studiekamraterna. Det tycker jag är en tragisk utveckling och jag hoppas innerligt att denna trend hinner vända innan det är dags för mina döttrar. För studentexamen som den ter sig idag verkar ha gått helt överstyr.

Traditionerna vad gäller studentexamen är dock ytterst föränderliga. När mina föräldrar tog studenten så låg fokus på själva studieresultatet och det sågs som en bedrift att ha klarat sig igenom alla tentamina. När jag tog studenten på 1980-talet var det ingen som blev kuggad, men det förekom heller inga baler eller resor, utan det var fortfarande kutym att man firade sin examen tillsammans med släkten i hemmet. Det var en oförglömlig dag som jag med stor glädje minns än i dag!

För mig är det fullkomligt obegripligt att någon kan försvara ett så oerhört trafikfarligt beteende som att sitta uppe på en öppen bil som färdas på bilväg. Hur tänker man då? Inser man inte riskerna och vilka oerhörda konsekvenser en sådan olycka kan innebära?

Och hur kan det ha blivit socialt accepterat för ungdomar att dricka alkohol i samband med sin studentexamen eller ta ledigt för att åka på utlandsresa med sina klasskompisar innan sommarlovet? Varför tar inte föräldrar och skola tag i dessa problem?

Man anammar till synes oreflekterat ytligheter som kostsamma kläder, frisyrer, festtillställningar och resor med studiekamraterna. Det tycker jag är en tragisk utveckling och jag hoppas innerligt att denna trend hinner vända innan det är dags för mina döttrar. För studentexamen som den ter sig idag verkar ha gått helt överstyr.

Traditionerna vad gäller studentexamen är dock ytterst föränderliga. När mina föräldrar tog studenten så låg fokus på själva studieresultatet och det sågs som en bedrift att ha klarat sig igenom alla tentamina. När jag tog studenten på 1980-talet var det ingen som blev kuggad, men det förekom heller inga baler eller resor, utan det var fortfarande kutym att man firade sin examen tillsammans med släkten i hemmet. Det var en oförglömlig dag som jag med stor glädje minns än i dag!