2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Ny församlingsutgift

SALIGHET:

”Ät, drick och res allt vad du orkar på församlingens bekostnad och du skall bliva för evigt salig...”

Gertie

”Ät, drick och res allt vad du orkar på församlingens bekostnad och du skall bliva för evigt salig...”

Gertie