2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Muslimernas upplysningstid kommer

RELIGION:

Religion borde naturligtvis vara en privatsak, liksom andra andliga områden. Tyvärr har vi sett runt om i världen hur religiösa gamla urkunder gör sig gällande i lagar och samhällsordning. Framförallt är det Koranen som är rättesnöret i muslimska länder (sharialagarna), inte bara historiskt utan även i modern tid. Detta ser vi i samband med den muslimska extremismen inom IS (Islamska staten) och andra terroristorganisationer. Koranen innehåller mycket av den våldsideologi som terroristerna håller sig till. På några ställen i denna skrift står att de otrogna skall dödas. Till de ”otrogna” hör väl alla som inte delar den muslimska tron. På andra ställen i samma skrift står att ”den som dör martyrdöden för den rätta läran kommer till paradiset”. Givetvis har detta påverkat självmordsbombarna, som tror att de hamnar i paradiset trots att de dödat oskyldiga människor med sina terrordåd.

Gamla testamentet har också en hel del grymheter och i många stycken verkar Koranen ha kopierat stycken ur denna gamla skrift vilket förklaras av att Koranen skrevs flera hundra år efter Gamla testamentet.

Västvärlden har haft sin upplysningstid och de gamla religiösa urkunderna har inte samma dragningskraft för reflekterande, tänkande människor. Tyvärr har de muslimska länderna ännu inte haft sin upplysningstid, men förhoppningsvis kan en sådan tid komma, fast de som protesterar vågar inte framträda med risk för att bli dödade. Sådant är fundamentalismens väsen.

Göte Andersson

Religion borde naturligtvis vara en privatsak, liksom andra andliga områden. Tyvärr har vi sett runt om i världen hur religiösa gamla urkunder gör sig gällande i lagar och samhällsordning. Framförallt är det Koranen som är rättesnöret i muslimska länder (sharialagarna), inte bara historiskt utan även i modern tid. Detta ser vi i samband med den muslimska extremismen inom IS (Islamska staten) och andra terroristorganisationer. Koranen innehåller mycket av den våldsideologi som terroristerna håller sig till. På några ställen i denna skrift står att de otrogna skall dödas. Till de ”otrogna” hör väl alla som inte delar den muslimska tron. På andra ställen i samma skrift står att ”den som dör martyrdöden för den rätta läran kommer till paradiset”. Givetvis har detta påverkat självmordsbombarna, som tror att de hamnar i paradiset trots att de dödat oskyldiga människor med sina terrordåd.

Gamla testamentet har också en hel del grymheter och i många stycken verkar Koranen ha kopierat stycken ur denna gamla skrift vilket förklaras av att Koranen skrevs flera hundra år efter Gamla testamentet.

Västvärlden har haft sin upplysningstid och de gamla religiösa urkunderna har inte samma dragningskraft för reflekterande, tänkande människor. Tyvärr har de muslimska länderna ännu inte haft sin upplysningstid, men förhoppningsvis kan en sådan tid komma, fast de som protesterar vågar inte framträda med risk för att bli dödade. Sådant är fundamentalismens väsen.

Göte Andersson