2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Fruktan för hatpredikanter

KARLSTAD:

Om nu moskébygget på Rud trots allt blir av, hur säkerställer Karlstads kommun så att det inte kommer dit hatpredikanter och att en religiös radikalisering sker? Kan någon ansvarig förklara hur insyn i verksamheten kommer att gå till?

Bekymrad

Om nu moskébygget på Rud trots allt blir av, hur säkerställer Karlstads kommun så att det inte kommer dit hatpredikanter och att en religiös radikalisering sker? Kan någon ansvarig förklara hur insyn i verksamheten kommer att gå till?

Bekymrad