2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Det finns många olika tolkningar

HELIGA SKRIFTER:

Stora delar av Koranen är hämtade ur Bibeln, och judarnas Torah är delvis från Koranen, så jag undrar vilken helig skrift som kan tolkas och vilken som ska läsas bokstavligen. Mig veterligen är alla tre skrivna i en tid då sagorna hade en annan betydelse än i dag och alla tre uttalar dödsstraff för olika förbrytelser mot deras gud, vilken är samma hos alla tre. Det finns grupperingar inom kristendomen som anser att det är rätt att döda i Guds och Bibelns namn, men inte gör väl det Bibeln till en vapenförespråkare? Alla heliga skrifter har nästan lika många tolkningar som utövare och en stor majoritet av världens två miljarder muslimer anser till exempel att den tolkning som Daesh gör är felaktig. Man bör nog läsa in de olika skrifterna ordentligt innan man börjar hänvisa till en vers eller en sura.

Edsvallabo

Stora delar av Koranen är hämtade ur Bibeln, och judarnas Torah är delvis från Koranen, så jag undrar vilken helig skrift som kan tolkas och vilken som ska läsas bokstavligen. Mig veterligen är alla tre skrivna i en tid då sagorna hade en annan betydelse än i dag och alla tre uttalar dödsstraff för olika förbrytelser mot deras gud, vilken är samma hos alla tre. Det finns grupperingar inom kristendomen som anser att det är rätt att döda i Guds och Bibelns namn, men inte gör väl det Bibeln till en vapenförespråkare? Alla heliga skrifter har nästan lika många tolkningar som utövare och en stor majoritet av världens två miljarder muslimer anser till exempel att den tolkning som Daesh gör är felaktig. Man bör nog läsa in de olika skrifterna ordentligt innan man börjar hänvisa till en vers eller en sura.

Edsvallabo