2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

67 procents sannolikhet för Guds existens

TRO:

Svar till signaturen Sune P (NWT 2/6):

Du skriver att vetenskapen har visat att Gud inte finns. Detta är ett typiskt uttryck för många i Sverige i dag, där vi har låtit oss indoktrineras att till att tro att detta är ett faktum. Sverige är extremt i världen i dag vad gäller sådana allmänna åsikter bland media och befolkningen i stort. Sanningen är ju den att vetenskapen varken kan bevisa eller motbevisa Guds existens.

Men att frågan inte är självklar ens bland forskare och vetenskapsmän visar det faktum att många av dem faktiskt tror på Gud (vilket vi i Sverige inte verkar tro är möjligt). En av världens mest kända ateister, professor Anthony Flew, skrev en gång en bok som heter ”There is no God”. För några år sedan, efter att i över 60 år ha haft denna inställning, skrev han en ny bok med samma titel, bara det att denna gång strök han över ordet ”no” och ersatte det med ”a”. Han sade själv att hans forskning hade fått honom att ändra uppfattning.

En annan forskare, Francis S Collins, som ledde över 2 000 andra forskare över hela världen i att kartlägga hela den mänskliga arvsmassan, vilket presenterades för USAs president Bill Clinton år 2000, är en som numera tror på Gud trots att han tidigare var ateist. Han har skrivit boken ”Evolutionens Gud”.

John Lennox, professor i matematik och docent i vetenskapsfilosofi, är en annan forskare som tror att Gud finns. Han har skrivit boken ”Guds dödgrävare”, som handlar om huruvida vetenskapen verkligen har begravt Gud.

Många av de gamla kända vetenskapsmännen trodde på Gud. En undersökning i USA, som för flera årtionden sedan visade att över hälften av forskarna/vetenskapsmännen var troende, gjordes om för ett tiotal år sedan och man förväntade sig då att den siffran skulle ha sjunkit. Det hade den inte. I tidningen Illustrerad Vetenskap nr 3/2005 ställde ett par läsare frågan om man kan räkna ut om Gud finns (de hade själva olika åsikter om det). Tidningen svarade att det var svårt men att flera försök har gjorts under århundradena. Det senaste seriösa försöket gjordes av Stephen D Unwin, doktor i teoretisk fysik, och han kom fram till att sannolikheten för Guds existens var 67 procent, det vill säga dubbelt så hög som att Gud inte existerar.

Så att säga att vetenskapen påstår att Gud inte finns håller helt enkelt inte. Det finns mycket mer att säga om detta, men om du börjar att söka utan förutfattade meningar så kanske du kommer fram till en annan åsikt – precis som Antony Flew och många med honom gjorde. Du kommer att finna sökandet mycket intressant!

Roland Strandberg

Svar till signaturen Sune P (NWT 2/6):

Du skriver att vetenskapen har visat att Gud inte finns. Detta är ett typiskt uttryck för många i Sverige i dag, där vi har låtit oss indoktrineras att till att tro att detta är ett faktum. Sverige är extremt i världen i dag vad gäller sådana allmänna åsikter bland media och befolkningen i stort. Sanningen är ju den att vetenskapen varken kan bevisa eller motbevisa Guds existens.

Men att frågan inte är självklar ens bland forskare och vetenskapsmän visar det faktum att många av dem faktiskt tror på Gud (vilket vi i Sverige inte verkar tro är möjligt). En av världens mest kända ateister, professor Anthony Flew, skrev en gång en bok som heter ”There is no God”. För några år sedan, efter att i över 60 år ha haft denna inställning, skrev han en ny bok med samma titel, bara det att denna gång strök han över ordet ”no” och ersatte det med ”a”. Han sade själv att hans forskning hade fått honom att ändra uppfattning.

En annan forskare, Francis S Collins, som ledde över 2 000 andra forskare över hela världen i att kartlägga hela den mänskliga arvsmassan, vilket presenterades för USAs president Bill Clinton år 2000, är en som numera tror på Gud trots att han tidigare var ateist. Han har skrivit boken ”Evolutionens Gud”.

John Lennox, professor i matematik och docent i vetenskapsfilosofi, är en annan forskare som tror att Gud finns. Han har skrivit boken ”Guds dödgrävare”, som handlar om huruvida vetenskapen verkligen har begravt Gud.

Många av de gamla kända vetenskapsmännen trodde på Gud. En undersökning i USA, som för flera årtionden sedan visade att över hälften av forskarna/vetenskapsmännen var troende, gjordes om för ett tiotal år sedan och man förväntade sig då att den siffran skulle ha sjunkit. Det hade den inte. I tidningen Illustrerad Vetenskap nr 3/2005 ställde ett par läsare frågan om man kan räkna ut om Gud finns (de hade själva olika åsikter om det). Tidningen svarade att det var svårt men att flera försök har gjorts under århundradena. Det senaste seriösa försöket gjordes av Stephen D Unwin, doktor i teoretisk fysik, och han kom fram till att sannolikheten för Guds existens var 67 procent, det vill säga dubbelt så hög som att Gud inte existerar.

Så att säga att vetenskapen påstår att Gud inte finns håller helt enkelt inte. Det finns mycket mer att säga om detta, men om du börjar att söka utan förutfattade meningar så kanske du kommer fram till en annan åsikt – precis som Antony Flew och många med honom gjorde. Du kommer att finna sökandet mycket intressant!

Roland Strandberg