2016-06-02 06:00

2016-06-02 06:00

Dela upp de som kommer hit

:

Läser i tidningar och ser på tv att olika grupper av asylsökande, främst kvinnor och kristna, inte mår bra på de boenden vi erbjuder. Vi måste inse att de som kommer är en mycket heterogen skara med olika värderingar och bakgrund. Därför bör vi segregera våra mottagningar så att de delas upp i kvinnor, män, ensamkommande, kristna och olika grupperingar av Islam. Då blir det lugnare på boendena.

Klarsynt

Läser i tidningar och ser på tv att olika grupper av asylsökande, främst kvinnor och kristna, inte mår bra på de boenden vi erbjuder. Vi måste inse att de som kommer är en mycket heterogen skara med olika värderingar och bakgrund. Därför bör vi segregera våra mottagningar så att de delas upp i kvinnor, män, ensamkommande, kristna och olika grupperingar av Islam. Då blir det lugnare på boendena.

Klarsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.