2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Vår rätt att avstå från lidande

LIV OCH DÖD:

Stenålderstänkande har resulterat i religiös skrift, som försäkrar oss att livet är heligt och måste bestå för evigt. Helt i onödan strävar nu läkarkonsten efter att förlänga jordelivet vilket leder till svåra sjukdomar, som med fördel kan uppskjutas till evigheten.

Vårdpersonal trivs naturligtvis bäst med anställningstrygghet, men ska inte en människa ha rätt att bestämma när man vill avstå från vård, liv och lidande? Mot livets slut kan man bli blind, förlora hörsel och talförmåga – och på så sätt hindras meddela att man ger upp.

Tycker våra politiker att detta är önskvärt, eller vill de tillåta varje människa att skriva officiella vårddirektiv med ett klart slut?

Gunnar Bäckström

Stenålderstänkande har resulterat i religiös skrift, som försäkrar oss att livet är heligt och måste bestå för evigt. Helt i onödan strävar nu läkarkonsten efter att förlänga jordelivet vilket leder till svåra sjukdomar, som med fördel kan uppskjutas till evigheten.

Vårdpersonal trivs naturligtvis bäst med anställningstrygghet, men ska inte en människa ha rätt att bestämma när man vill avstå från vård, liv och lidande? Mot livets slut kan man bli blind, förlora hörsel och talförmåga – och på så sätt hindras meddela att man ger upp.

Tycker våra politiker att detta är önskvärt, eller vill de tillåta varje människa att skriva officiella vårddirektiv med ett klart slut?

Gunnar Bäckström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.