2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Oroar sig för direktörslönen

VÄRMLANDSTRAFIK:

Det är onekligen bra marscherat av Lars Bull, vd för Värmlandstrafik, med i princip bara Unga Örnar i sitt CV. Gissa den politiska hemvisten... Och visst kan man hysa farhågor när man läser vice styrelseordförande Hans Erikssons (M) inställning i frågan om ersättningen till efterträdaren.

Det är helt andra parametrar än bolagets storlek som är avgörande för lönesättningen. Den återhållsamhet Mikael Dahlqvist företräder bör vinna gehör.

Bussresenären

Det är onekligen bra marscherat av Lars Bull, vd för Värmlandstrafik, med i princip bara Unga Örnar i sitt CV. Gissa den politiska hemvisten... Och visst kan man hysa farhågor när man läser vice styrelseordförande Hans Erikssons (M) inställning i frågan om ersättningen till efterträdaren.

Det är helt andra parametrar än bolagets storlek som är avgörande för lönesättningen. Den återhållsamhet Mikael Dahlqvist företräder bör vinna gehör.

Bussresenären

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.