2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Ge alla barn samma chanser

RÄTTVISA:

I Sverige finns 232 000 barn som lever i ekonomiskt hårt utsatta hem, enligt Rädda Barnen. Det bästa vi kan göra för alla dessa stackars barn är att skapa ett rättvist samhälle med mindre klyftor, så alla barn ges samma möjlighet att lyckas i livet.

Det är de värda, tycker jag.

Mika Takamäki

I Sverige finns 232 000 barn som lever i ekonomiskt hårt utsatta hem, enligt Rädda Barnen. Det bästa vi kan göra för alla dessa stackars barn är att skapa ett rättvist samhälle med mindre klyftor, så alla barn ges samma möjlighet att lyckas i livet.

Det är de värda, tycker jag.

Mika Takamäki

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.