2016-05-23 06:00

2016-05-23 06:00

Omoralen vet inga gränser...

EL:

Det är synd om Ellevio och andra bolag som äger våra elnät... Först fick de köpa elnäten till marknadspris för begagnade elnät. Sedan tillåts elnätsbolagen, trots att de äger gamla elnät, att ta ut en avgift baserad på vad ett helt nytt elnät skulle kosta i dag! Men nu räcker tydligen inte ens det, nu ska de ha extra betalt för att byta ut delar av det ”nya” elnätet – som de redan tar betalt för...

Finns det ingen gräns för hur omoraliskt, korrupt och girigt ett bolag får bete sig?

Elektriskt livegen

Det är synd om Ellevio och andra bolag som äger våra elnät... Först fick de köpa elnäten till marknadspris för begagnade elnät. Sedan tillåts elnätsbolagen, trots att de äger gamla elnät, att ta ut en avgift baserad på vad ett helt nytt elnät skulle kosta i dag! Men nu räcker tydligen inte ens det, nu ska de ha extra betalt för att byta ut delar av det ”nya” elnätet – som de redan tar betalt för...

Finns det ingen gräns för hur omoraliskt, korrupt och girigt ett bolag får bete sig?

Elektriskt livegen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.