2016-05-23 06:00

2016-05-23 06:00

Missnöjd med informationen

MOSKÉBYGGE:

Jag bor på Rud och tycker inte att det har gått rätt till angående informationen till oss boende om det planerade moskébygget. Jag hittade en uppsatt lapp i Ruds centrum och det är den enda lapp som jag har sett angående det här. Jag tycker att det är kommunens skyldighet att lämna information både i tidningar och i brevlådan till alla hushåll, för att vi ska få chansen att få ge våra synpunkter och yttra oss om bygget. Vi har chansen att få yttra oss om saken mellan den 9/5 och den 23/5, men detta har Karlstads kommun inte informerat oss tydligt om.

D M

Jag bor på Rud och tycker inte att det har gått rätt till angående informationen till oss boende om det planerade moskébygget. Jag hittade en uppsatt lapp i Ruds centrum och det är den enda lapp som jag har sett angående det här. Jag tycker att det är kommunens skyldighet att lämna information både i tidningar och i brevlådan till alla hushåll, för att vi ska få chansen att få ge våra synpunkter och yttra oss om bygget. Vi har chansen att få yttra oss om saken mellan den 9/5 och den 23/5, men detta har Karlstads kommun inte informerat oss tydligt om.

D M

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.