2016-05-23 06:00

2016-05-23 06:00

Allas lika värde

UTBILDNING:

Skolan bör i första hand och med det snaraste se till att alla blivande höga chefer får en utbildning i ämnet Allas lika värde!

En som får betala själv

Skolan bör i första hand och med det snaraste se till att alla blivande höga chefer får en utbildning i ämnet Allas lika värde!

En som får betala själv

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.