2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Tips om läsning i Koranen

RELIGION:

Ni som tror islam är en fredlig religion och står för lika värden för alla människor borde läsa kapitel 9 vers 5 i Koranen. Denna vers ensam är ju hets mot folkgrupp, om något.

Detta är dock bara en vers av många med sådana budskap som anhängare av denna religion antas plikttroget följa. Läs själva på: www.koranensbudskap.se

Karlstadsbo

Ni som tror islam är en fredlig religion och står för lika värden för alla människor borde läsa kapitel 9 vers 5 i Koranen. Denna vers ensam är ju hets mot folkgrupp, om något.

Detta är dock bara en vers av många med sådana budskap som anhängare av denna religion antas plikttroget följa. Läs själva på: www.koranensbudskap.se

Karlstadsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.