2016-05-12 06:00

2016-05-12 06:00

Undran om granskning

EFTERDYNINGAR:

Hur kommer det sig att kommundirektören ska granska chefstjänstemännen i Karlstads kommun i samband med efterdyningarna till Landmarkaffären? Det kan ju vara mycket väl så att flera har varit med i ”svansen”. Det är väl lika viktigt här att en utomstående revision sköter detta?

Snart byter jag kommun!

Skattebetalare

Hur kommer det sig att kommundirektören ska granska chefstjänstemännen i Karlstads kommun i samband med efterdyningarna till Landmarkaffären? Det kan ju vara mycket väl så att flera har varit med i ”svansen”. Det är väl lika viktigt här att en utomstående revision sköter detta?

Snart byter jag kommun!

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.