2016-05-12 06:00

2016-05-12 06:00

Strömmen räcker – även till kaffe

EL:

Svar till signaturen Observer (NWT 11/5):

Jag saknar faktahänvisningar i din insändare. Om du läser de studier som gjorts i ämnet, ser du snabbt se att en utbyggnad av vind- och solkraft tillsammans med befintlig vattenkraft klarar av behoven. Vattenkraften behöver inte byggas ut, däremot omregleras.

Konsumtionen av el är inte statisk och genom lagring kan den fördelas bättre över året än vad som sker i dag.

Du påstår vidare att det inte blåser på vintern. Jag vet inte hur ofta du brukar befinna dig uppe på samma höjd som vindkraftverken men, till skillnad från på marken är där mycket sällan vindstilla oavsett årstid och väder.

Det är bra att ifrågasätta men man bör läsa på innan man uttalar sig kategoriskt. Du behöver inte oroa dig: strömmen kommer att räcka till både bilar och kaffemaskiner!

Researcher

Svar till signaturen Observer (NWT 11/5):

Jag saknar faktahänvisningar i din insändare. Om du läser de studier som gjorts i ämnet, ser du snabbt se att en utbyggnad av vind- och solkraft tillsammans med befintlig vattenkraft klarar av behoven. Vattenkraften behöver inte byggas ut, däremot omregleras.

Konsumtionen av el är inte statisk och genom lagring kan den fördelas bättre över året än vad som sker i dag.

Du påstår vidare att det inte blåser på vintern. Jag vet inte hur ofta du brukar befinna dig uppe på samma höjd som vindkraftverken men, till skillnad från på marken är där mycket sällan vindstilla oavsett årstid och väder.

Det är bra att ifrågasätta men man bör läsa på innan man uttalar sig kategoriskt. Du behöver inte oroa dig: strömmen kommer att räcka till både bilar och kaffemaskiner!

Researcher

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.